Danny Lam - TNKVRT

Danny Lam - TNKVRT

0.00

Danny Lam (@dannylaam) skapade plattform TNKVRT för att ge minoriteter och personer som inte brukar få sina röster hörda, ska kunna göra det. En plattform där ämnen som mobbning, rasism, sexism, homofobi, funkofobi och andra viktiga frågor som ses som tabu i samhället ska tas upp på offrens egna villkor. @TNKVRT (uttalas tänkvärt) är ett interaktivt konto som Danny skapat där alla som följer kan få sina röster hörda. Svåra ämnen tas upp och olika teman såsom psykisk ohälsa, machokultur och transfobi kommer upp då och då. Följarna delar med sig av sina berättelser och erfarenheter. På det viset lär vi av varandra och sprider kunskap om saker som inte brukar tas upp. Följ #TNKVRT och lär er något nytt varje dag!

Add To Cart