- VÅR VÄRDEGRUND - 


Heyou är ett event hängivet åt interaktionen mellan människor på sociala medier och internet, främst inom rörlig bild men även inom stillbild, bloggande, chattande, forum och alla aktiviteter och fenomen därikring.
På ett Heyou-evenemang ska interaktiva, nytänkande, informerande och roliga aktiviteter erbjudas besökarna; som meet & greets, tävlingar, scenframträdande, paneler mm. Fokus ska alltid vara besökarnas nöje och upplevelse.

Heyous allra innersta kärna och essens består av alla fantastiska deltagande profiler och våra engagerade funktionärer som genom aktivt arbete och deltagande väljer att stödja visionen om 

  • att Heyou en mötesplats mellan fans och idoler på deras villkor och i deras regi
  • ett arrangemang som aktivt jobbar med sociala frågor som anses relevanta för Heyou och samhället i stort

Heyous hela ideologiska riktning & filosofi samt innehållsriktlinjer ritas upp och formges genom medverkandes arbete och diskussion.

Heyou strävar efter att ta täten, inte bara i sammanhang som tillströmning av besökare och innehållsrikedom, utan även i det sociala arbetet med att främja, utveckla och bredda kultur och attityder på de populäraste online-plattformar som existerar. Vissa av dessa mål är specifika för Heyous sammanhanget, Heyou arbetar aktivt med att

  • belysa frågor kring nätmobbning, näthat och dess effekter på utsatta

  • bredda kunskapen om möjligheterna med dagens online-kommunikation så att den på ett naturligare sätt kan utnyttjas av alla oavsett bakgrund eller grupptillhörighet

  • att främja och lyfta fram den kärleksfulla, sammansvetsade och unika gemenskapen som finns och ständigt växer inom communityt
     

ALLA ÄR LIKA MYCKET VÄRDA

Heyou ska vara en arena för samexistens, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, all etniskt
tillhörighet, kroppsliga ideal, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättningar, sexuell läggning eller ålder. Vi accepterar att alla är olika och att man bemöter alla med acceptans, respekt och ödmjukhet. Det finns inte utrymme för diskriminering av något slag gentemot andra individer. Vi tar avstånd från kränkande behandling och åsikter. Vi står upp för varandra och tar ansvar för varandras mående.

NOLLTOLERANS-VISION

Alkohol och övriga droger uppmuntras inte av Heyou Sverige. Heyou består av både barn, ungdomar och föräldrar/målsmän. Vi som arbetar med Heyou ska inte erbjuda eller uppmana minderåriga att konsumera droger, alkohol eller tobak eller på något sätt uttrycka drog-, alkohol- eller tobaks-liberala åsikter.